[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemer med at starte programmer fra desktop i kde - och umounte floppy?> Jag har haft något lignande problem, om jag har klikket  på floppy disk
> ikonen. Så öppner floppy direktoriet okay, men om jag då senare vill
> umounte det, får jag besked om, at "det är busy".
> Då logger jag ut, och ind igen, som samma user, och då funker det bra i
> lang tid.
> Det ser ut, som om där är några konflikter någonstans??
****************************************
Det ser ut, som om floppy drevet bara skal ha tid, at göre sig fertig. 
Jag testade på min transportable pc, med samma sarge version, og där var samma 
problem, och så väntade jag lite, och då funkede det - sorry.
Iblandt är man kanske lite för snabb, även för debian *humor*
:-) *ler til alla*Reply to: