[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Svensk installationsguide för DebianNu har den första versionen av den svenska översättningen av
Installationsguiden dykit upp.
Notera att endast 38% av strängarna är översatta (och ingen har
granskat) men jag jobbar på saken.

http://d-i.alioth.debian.org/manual/sv.i386/index.html
http://d-i.alioth.debian.org/manual/sv.i386/install.sv.pdf
http://d-i.alioth.debian.org/manual/sv.i386/install.sv.txt

Mvh
Daniel

begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: