[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nu funkar inte klogdTja, till sist tog jag steget och uppgraderade
från 2.4 till 2.6.14. Det mesta gick bättre och
enklare än jag väntat. Tre saker går inte som
de skall; en petitess, en lite allvarligare
och en stor suck.

Ett program som heter beep (piper i buzzern
på moderkortet) fungerar inte längre utan
att ange frekvens som parameter. Det kan jag
leva med, får bara editera mina script. Fast
visst är det konstigt..?


Värre är att loggningen via klogd bara fungerar
sporadiskt; moduler som stoppas in och ut ur
kärnan verkar t.ex. loggas ok, men tyvärr
inte LOG-targets från iptables, vilket oroar
mig. Att logga från kommandoraden med t.ex.

	logger -p kern.panic Test-1-2-3

går heller inte längre. Tips eller erfarenheter
mottages tacksamt. Eller kan man kanske styra
om loggning i iptables så att den inte går via
klogd?  (Debian etch, hembyggd kärna 2.6.14)


Och hallå, det där ALSA -- är det tänkt att
det skall fungera utan massa servrar och konfigu-
rationsfiler, eller är det det härke jag tycker
det verkar vara? Försökte ett par timmar att få
igång ljudet med ALSA, men tröttnade och valde
till sist gamla hederliga OSS och då gick det
igång direkt. Dåligt betyg på mig eller ALSA?

-- 
Robert

Reply to: