[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Svensk installationsguideGod afton.

Har påbörjat jobbet med att översätta Installation Guide till svenska.
Är ju inte så stooor.. ermm.. 2000+ låånga strängar.

Någon som känner att han/hon har lite tid över så får ni gärna börja i
någon ända. Granskning är också ett stort jobb som måste göras av någon.

Här är Debians manual (development)
http://d-i.alioth.debian.org/manual/
http://d-i.alioth.debian.org/manual/sv.i386/index.html  <-- bör
genereras inom några dagar

PO-filerna för översättning är här:
http://people.debian.org/~seppy/d-i/manual/files/sv/
(commit-tillgång krävs för uppdatering.. har du det inte kan jag göra det)

Danne

begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: