[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xlib: connection to ":0.0" refused by server - Xlib: No protocol specifiedNeils,

Kör (som X användaren du är inloggad som):
xhost +localhost

i root-shellet (om bash):
export DISPLAY=localhost:0.0


eventuellt, om din X-server är konfad med "--no-listen" så måste tabort detta också (kör "telnet localhost 6000" så ser du om någon lyssnar på porten =))...


//N

On Sun, 20 Nov 2005, Niels Larsen wrote:

To: Debian-user-Swedish <debian-user-swedish@lists.debian.org>
From: Niels Larsen <niel@telia.com>
Subject: Xlib: connection to ":0.0" refused by server - Xlib: No protocol
    specified

Jag holder på, at forsöke at läre mig at lage firewall script.
http://iptables-tutorial.frozentux.net

Når jag vil öppna vissa grafiske programmer som root, bl.a. nmapfe och nessus,
får jag fölgande message:

***************************************************
.....#nessus

Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified

(nessus:4106): Gtk-WARNING **: cannot open display:
**************************************************

Det funker ok, som vanlig user?

Har väret mycket på google och mailing lister, men inte hittat något
användbart svar!

Någon som vet

:-)


Reply to: