[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: EPP-klient för .euOn Tue, 22 Nov 2005, Johan Segernäs wrote:

> Jag söker efter en vettig EPP-klient för att regga .eu-domäner, finns det
> något open source-alternativ? 

Dot and Co har gjort ett Perl-lib som verkar riktigt bra:
http://search.cpan.org/~pmevzek/Net-DRI-0.19/lib/Net/DRI/Protocol/EPP.pm
http://www.dotandco.com/services/software/Net-DRI/

Net::EPP:Client sköter bara TCP-kommunikationen:
http://www.centralnic.com/resellers/epp/resources

För Java och C++ finns EPP-RTK, men inte specifikt för .EU:
http://epp-rtk.sourceforge.net/

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: