[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ip-paketförluster, vad är normalt?Erik Sjölund wrote:
Hur stor andel errors kan man förvänta sig?

[...]
     RX packets:254911 errors:5125 dropped:0 overruns:0 frame:5125
     TX packets:31156 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

Hej!
2% fel verkar vara alldeles för mycket. Jag har i och för sig ethernet istället för kabelmodem, men ändå:

# ifconfig eth0 | grep errors
  RX packets:148483348 errors:63 dropped:0 overruns:10119 frame:83
  TX packets:71854798 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:361
# uptime
 19:14:17 up 78 days, 11:57, 6 users, load average: 0.06, 0.16, 0.16

0.00004% fel. Lite mindre än hos dig. ;-)

--
/Martin Leben

Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to.
Please don't CC me on replies.Reply to: