[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-headset och SargeHelgi Örn Helgason skrev:
> Funkar utmärkt med Logitec USB-headset hos mig, använder det med Skype t.ex.
>   

Instämmer. Kör med en Logitech USB Headset 20 på min gamla släpbara laptop.
(ser ut så här:
http://www.shopireland.ie/electronics/detail/B000092QUM/Logitech-Stereo-USB-Headset-20/
)

Glöm inte att lägga till support i kärnan (eller ladda modul) för USB_AUDIO

Mvh
Daniel

begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: