[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skicka om mail i maildir-lådaOn 2005-11-02 19:41 +0100 or thereabouts, Per Eric Rosén wrote:
> Spontant svar: formail formail, som ingår i procmailpaketet borde
> fungera. Det tar en mängd brev i något format och gör något för varje
> brev. Ex. borde det gå att pipe:a varje brev till "/usr/lib/sendmail -t".

Hmm, leker formail på Maildir också? Trodde bara den pratade mbox. Aja,
formail var överkurs, find och sendmail fixade problemet som sagt.

-- 
PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: