[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skicka om mail i maildir-lådaSpontant svar: formail formail, som ingår i procmailpaketet borde
fungera. Det tar en mängd brev i något format och gör något för varje
brev. Ex. borde det gå att pipe:a varje brev till "/usr/lib/sendmail -t".

De flesta mailservrar, även exim, tillhandahåller binären ovan. -t anger
att adresserna kommer från headers, inte kommandorad. Kolla resp. mansidor.

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: