[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Skicka om mail i maildir-lådaHar en sväng email som hamnat på fel server som slurpat i sig en massa mail,
behöver gå igenom några maildir-lådor och bounca ut mailen till mottagaren
igen.

Finns det någon färdig snurra för det?


-- 
PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: