[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Postfix - konfigurera säker relayJag kör en postfix på min ADSL-anslutna server hemma och använder dyndns.org för att enkelt kunna nå den utifrån (subdomän på formen subdomän.homeip.net). Defaultvärdena tillåter lokal relay via:
  mynetworks = 192.168.0.0/24, 127.0.0.0/8

Kör relay via Telia:
  relayhost = smtprelay1.telia.com

Så långt frid och fröjd.

Jag vill nu kunna använda min maskin hemma som permanent smtp-server för alla mina mailadresser (4-5 st, olika domäner) när jag med min bärbara dator skickar mail från alla möjliga olika ip-adresser. Det duger alltså inte att lägga till några ip-adresser/intervall i mynetworks. Rent konkret så vill jag konfigurera postfix att tillåta alla lokala användare på hemmaservern att skicka mail men FROM-adressen satt till ett antal fördefinierade domäner (typ mikael.bergman@domän1.se, mikael.bergman@domän2.se och mb@d3.com).

Även om postfix sägs vara enkelt att konfigurera så går jag snabbt förlorad i dokumentationen. Jag misstänker att detta är ganska enkelt att åstadkomma men jag lyckas hela tiden hamna i ganska komplicerade konfigurationer.

Förslag?

M v h,
Mikael BergmanReply to: