[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: Datorn hänger sig...Ivar Alm wrote:

> Spelar det någon roll åt vilket håll du skickar filerna? Om det är från
>
>eller till linuxburken?
>
>Jag har själv ett annat problem med Samba, och det gäller överföringar
>mellan min windows- och linuxburk. Överföringen är extremt långsam. Har
>inte lyckats komma på vad som kan vara galet där heller...
>
>Sorry att jag inte kan hjälpa dig mer. Tycker personligen att Samba inte
>riktigt fungerat efter förväntningarna.
>
>  
>
Normalt sett när nätverket mellan två burkar går segt är på grund
av felaktigt satta nätverksparametrar (autosense, full/halv duplex).
Vet inte om fallet är så här men prova att sätt korten i 100 halv duplex.

I Herr Timebandits fall kan det mycket väl vara ett trasigt nätverkskort.
Kan dock hjälpa att sätta en lägre sänd- och mottagningsbuffert i Samba.

Mvh
Daniel Nylander (CISSP)

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: