[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Crontab ProblemTjena.

Fick löst det för en stund sen.
Visade sig att den behövde en extra tom rad under senaste cron'en.

E van vid gentoos nano "visual" och där har jag aldrig gjort något sånt.

Nu dunka jag in enter 2 ggr efter sista cronen så sparka det igång som 
aldrig förr :)

Glass skickas med företags paket :)  en magnum mandel.

Tack för din tid och hjälp!"Robert Larsson" <r.larsson@gmx.net> skrev i meddelandet 
[🔎] 43020CF2.3010306@gmx.net">news:[🔎] 43020CF2.3010306@gmx.net...
> har ingen cron.deny ens. Bara för att vara säker skapa jag en cron.allow 
> men det lyckades inte bättre för det.
> Helt ställd här haha inte en aning vad som kan vara fel.

Och du lade in nån användare i cron.allow också?

Körs jobben, dvs lämnar de något spår i
/var/log/cron (eller vad loggen heter)?

Kanske nåt syntaxfel i crontab:en? Läses
den överhuvudtaget när den ska (kolla åtkomst-
tid med ls -ul nån minut efter uppdatering)

Kolla MAILTO, PATH mfl direktiv i början av
crontab-filen. Inget skumt där?

Hade inte nån version av cron problem med tabbar
istf space i crontab, eller tvärtom?

Gör en ny crontab från scratch som bara innehåller
raden

* * * * * echo Hej >> /tmp/crontest

Blir det några Hej, eller nån fil öht i /tmp ?


Hur skall du skicka glassen..?

-- 
Robert-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
listmaster@lists.debian.org


Reply to: