[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Crontab ProblemTjena.

har ingen cron.deny ens. Bara för att vara säker skapa jag en cron.allow men 
det lyckades inte bättre för det.
Helt ställd här haha inte en aning vad som kan vara fel.

Tack för din tid och hjälp
/Christian

"Torbjörn Svensson" <azoff@se.linux.org> skrev i meddelandet 
[🔎] 4301A368.5010600@se.linux.org">news:[🔎] 4301A368.5010600@se.linux.org...
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Phantazm wrote:
> Kan inte fatta detta.
>
> crontab vägrar köras för användare jag måste fått ett hjärnsläpp och 
> missat
> något.
> Har installerat 3 debian sarge burkar nu och alla 3 har samma problem

Du har inte råkat lägga in något i /etc/cron.deny
I övrigt kan jag medela att cron 'bara fungerar' på minst 2 av mina
Sarge maskiner (har inte kollat fler).

- --
  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `'  http://azoff.homeip.net | http://azoff.tty0.org
   `--  http://se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFDAaNneY7jmtvbDP0RAiU3AJ4wOPnZ76weLljh9Yo2Hfg3uspR/QCgrI/P
EfxvDcIg6lZLUhRlzxYuzns=
=7xpe
-----END PGP SIGNATURE-----


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
listmaster@lists.debian.org


Reply to: