[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian och prestandaHi!

Jag har en fråga till Patrik Wallström angående följande:

lördagen den 26 februari 2005 14.07 skrev Patrik Wallstrom:

> Ah. Letade lite och hittade anledningen till förslaget:
>
> "Quite often Konqueror loading webpages slowly is caused by DNS
> servers with broken IPV6 support. Adding the following to /etc/profile
> or any other script that is sourced on login should solve this problem
>
> export KDE_NO_IPV6=true"

Var någonstans hittade du dessa rader? Stod det mer att läsa om saken där du 
hittade det?

> Det är bättre att fixa resolvern, imho. Tror ISC BIND t.ex. att man
> har IPv6 påslaget försöker den först slå upp saker över v6, och därför
> introduceras en fördröjning, vilken ger att "surfning blir
> långsamt". Men detta påverkar ju alla applikationerna man kör över
> nätet.

Jag upplever att konqueror blev snabbare när jag lade till raderna i mitt 
tidigare tips, men finns det en bättre lösning är jag idel öra. Har du någon 
idé om hur denna sak skulle kunna fixas på ett bättre sätt? 


Reply to: