[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian och prestandaOn Sat, 26 Feb 2005, Pär Lindén wrote:

> Forskade lite och fann följande. Vet inte om det är någon bra
> förklaring, men det är kanske lie upplysande i alla fall?
> 
> "Konqueror is a killer browser, unfortunately it is crippled by a
> well-known problem with non-ipv6 compliant web sites. It sits there
> forever while trying to decide between ipv4 and ipv6."

Ah. Letade lite och hittade anledningen till förslaget:

"Quite often Konqueror loading webpages slowly is caused by DNS
servers with broken IPV6 support. Adding the following to /etc/profile
or any other script that is sourced on login should solve this problem

export KDE_NO_IPV6=true"

Det är bättre att fixa resolvern, imho. Tror ISC BIND t.ex. att man
har IPv6 påslaget försöker den först slå upp saker över v6, och därför
introduceras en fördröjning, vilken ger att "surfning blir
långsamt". Men detta påverkar ju alla applikationerna man kör över
nätet.

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956
                `-> http://www.gnuheter.com/Reply to: