[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian och prestanda> Någon frågade om OpenOffice 2 skulle ladda snabbare. Tyvärr är laddtiden
> ungefär det dubbla jämfört med 1.1.3. Nu är ju prestandaoptimering något
> som man ofta gör sist så man skall väl vänta tills det finns en
> officiell release innan man klagar.

Oj Oj..hoppas att det är något som fixas till. Ett OO som laddar dubbelt så 
långsamt som nuvarande? Det känns faktiskt inte så kul.

När det gäller de av er som kör KDE har jag ett litet tips som ökar 
hastigeheten i Konqueror ganska rejält. Öppna /etc/environment och lägg till 
följande rad: 
 
 KDE_NO_IPV6=true 

Det har talats en del om Ubuntu här på sistone och den har framhållits som en 
bra nybörjardistrubution. Jag tycker att Ubuntu är en i grunden bra dist., 
men lite omogen - och jag är inte helt övertygad om att den är ett riktigt 
bra val för nybörjaren. 

1. Nuvarande version av Ubuntu inehåller en bugg i installationsprogrammet som 
kan vara mycket kritisk om man skall sätta upp en "dual boot" maskin, dvs ha 
både Ubuntu och Windows på samma burk. Buggen innebär att Ubuntu skapar en 
felaktig partitionstabell, vilket i sin tur gör att grub inte hittar windows. 
Detta är inte ett problem som är helt enkelt att lösa för en nybörjare. Man 
kan dock kringå detta genom att använda t.ex. qtparted - som finns i Konppix 
bl.a. - och skapa och formatera partitionrerna i förväg. På så sätt kan man 
installera ubuntu, men utan att göra själva paritioneringen i ubuntus 
installationsprogram. 

2 Ubuntu kommer med mycket svag funktionalitet i multimediadelen, enligt min 
mening. Detta kan man naturligtvis fixa i efterhand, men det kräver en del 
efterarbete som kanske inte är det första en nybörjare vill börja fundera 
över.

Ubuntus supportforum och HOWTO:s är dock mycket bra - vilket ju är en fördel. 
Kräver ju dock att man klarar engelskan.

Det finns två andra debianderivat som jag tycker är bättre nybörjaralternativ 
än ubuntu - under förutsättning att man inte absolut vill köra Gnome. Den ena 
är Mepis linux, som fungerar som en liveCD, dvs man kan köra den utan att 
installera något på datorn. Vill man sedan installera är det i princip bara 
att klicka på en icon på skrivbordet och besvara några enkla frågor. Mepis är 
enklare att installera än Windows enligt min mening. Mepis är också väldigt 
väl konfigurerad på multimediasidan.  

Det andra alternativet som jag skulle rekommendera är Kanotix. Jag anser att 
Kanotix är en av de bästa skrivbordsdistarna överhuvudtaget - om man kan 
tänka sig att köra debian unstable. Kanotix är en vidarutveckling av Knoppix, 
med den skillnaden att den är bättre optimerad för hårddiskinstallation. 
(Knoppix är först och främst en liveCD som jag ser det) Till Kanotix finns 
ett stort antal script som är fullständigt suveräna om man vill konfigurera 
sin installation ytterligare efter installationen. Vill man ha t.ex. Nvidia 
drivrutiner - bara att köra ett script. Vill man ha MPlayer - bara att köra 
ett scrip. Har man problem med typsnitt - bara att köra ett scrip osv osv.. 
Dessutom är Kanotix upphovsman (Kano) själv mycket aktiv på Kanotix 
användarforum, så man kan fullständigt suverän support om man behöver och 
behärskar antingen engelska eller tyska.. Reply to: