[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian och prestandaHej.

> Finns det någon baksida med prelink?

Programmen och biblioteken förändras... Kanske inte så bra om man måste ha 
full koll på systemets integritet. Dessutom försvinner effekten om ett länkat 
bibliotek uppgraderas.

> Hur fungerar det bakom plåten? 

En del av det arbete som görs när ett program vanligtvis startas görs och 
byggs in i själva programmet så att det inte måste göras längre. Så har i 
alla fall jag förstått det...

Finns lite mer info på http://www.gentoo.org/doc/en/prelink-howto.xml.

Kom ihåg att titta på /etc/default/prelink också.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: