[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Undring...On Sat, 26 Feb 2005 01:34, Roland Lilja wrote:
> Ja, för mig som vanlig PC-svensk är ju det här forumet en helt ny och
> intressant värld.

Jag instämmer i Torbjörns välkomnande.

> Man måste ju vara envis och nyfiken - för det är ju lätt att gå vilse
> och att drunkna och ge upp inför alla obegripbara proffsinlägg. Ja,
> ni som har svarat mig - ert språk förstår jag, även om jag känner en
> viss förvirring inför allt - för mig nytt( för er välbekant) - som
> dyker upp.

Ett gott råd är att acceptera att man inte kan lära sig allt, utan helt 
enkelt förkovra sig inom de områden man finner intressanta. Man får 
inte låta ivern att upptäcka nya saker påverkas av känslan av att andra 
har ett försprång. Vet någon hur man lyckas med detta, så får de gärna 
berätta...

> Under den korta tid på c:a tre-fyra veckor, som jag har varit i denna
> för mig tidigare okända värld med först Mozilla-programmen och sedan
> Opera och därefter alla Linus-varianter, de senaste Debian och
> Ubuntu, så är jag full av beundran för er alla som av intresse och
> ideologi jobbar frivilligt med alla dessa programvarianter.

För att inga missförstånd ska råda: webbläsaren Opera är alltså till 
skillnad från till exempel Mozilla och Linux inte fri programvara, utan 
bygger på sluten kod. Den finns dock, vilket du redan sett, för Linux, 
precis som många andra icke fria program.

Vissa anser att detta gör programmet förkastligt, andra välkomnar allt 
som tar marknadsandelar från program som urholkar gemensamma standarder 
och bygger upp illegala monopol. Själv ser jag stora fördelar med fri 
programvara och väljer det så gott som alltid, men jag moraliserar 
ogärna över andras val. De har förmågan att göra kloka val själva, bara 
de vet vad det är de väljer.

> De program som möter mina behov av begriplighet
> bäst är naturligtvis de som har så mycket som möjligt på mitt
> modersmål och då inkluderar jag även "HJÄLP"-filerna de som förklarar
> och visar hur man gör (även OPERA, som jag fastnat för saknar ju
> översättning av HJÄLP).

Om så är fallet beror detta antagligen på att företaget inte ansett det 
marknadsmässigt försvarbart att lägga resurser på det. Med fri 
programvara har alla som kan och känner sig motiverade möjligheten att 
bidra med sådant material. Privatägd kod gör detta svårare att lösa 
tekniskt och juridiskt, men framförallt minskar det avsevärt intresset 
att bidra när inte båda sidor delar med sig på lika villkor.

> Ja att byta Webbläsare med Windows som grund är ju hur lätt som
> helst. Men när det gäller OS så blir jag betänksam - krångligt -
> osäkert - omständigt

Jag är övertygad om att det du gör--att steg för steg vänja sig vid 
program som finns på båda plattformarna--är det bästa sättet att göra 
övergången så smidig som möjligt.

Har man gjort det är det egentligen inte så svårt. Själva skrivbordet, 
som för vanliga användare är det lättaste sättet att kommunicera med 
operativsystemet, är bara ytterligare ett program, och det är 
egentligen inte svårare att lära sig än en webbläsare, bara man är 
beredd på små skillnader och inte sätter likhetstecken mellan 
annorlunda och svårt.

Det som kan vara lite svårt är installationen och att lära sig  
grundläggande systemadministration, som att lägga till och ta bort 
program. Lyckligtvis finns, som du märkt, omfattande resurser och ett 
stort nätverk trevliga människor att luta sig emot.

> - mitt gamla släktprogram MinSläkt funkar bara 
> med Windows(och allt jobb att föra över med Gedcom till något annat).

Jag såg att du upptäckt Wine sedan du postade detta. Wine är inte 
fulländat, och vissa program klarar det inte. Det inte vara några 
problem att köra program med den typen av enkla gränssnitt som finns i 
Min Släkt, men jag plockade hem det och testade lite snabbt, och kunde 
inte omedelbart få det att fungera.

Det verkar som att min version av Wine ännu inte implementerat 
CPVerifySignature, och detta får programmets egen integritetskontroll 
att tro att det är skadat, varpå det vägrar att fortsätta. Det finns 
dock hopp: bara några dagar efter att den version av Wine som jag 
använder mig av kom ut lades funktionen till.

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/seccrypto/security/cpverifysignature.asp
http://www.winehq.com/hypermail/wine-patches/2004/12/0208.html

Med andra ord: det ser inte ut att vara helt lätt, men med en nyare 
version av Wine kan det vara möjligt. Som det mesta annat är det 
svåraste att få allt att fungera första gången, och jag kan tänka mig 
att även om det är tekniskt möjligt, kan du kanske behöva hjälp med att 
få det att fungera.


Du undrar också hur man laddar hem och installerar Wine. Svaret är: 
precis så som man installerar i princip vilket program som helst.

MS Windows metod att surfa runt på okända webbplatser och sedan 
dubbelklicka-och-be för att installera program orsakar många av 
problemen i den världen. Program i Linux installeras istället via en 
pakethanterare, och programmen kommer vanligtvis uteslutande från en 
enda (förhoppningsvis pålitlig) källa--distributören (Debian, Ubuntu, 
etc.), som utför kvalitetskontroll och godkänner programmen (seriösa 
distributörer -- framförallt de ickekommersiella -- är sålunda en 
garanti mot spionprogram).

Det är också lättare att hålla *alla* program uppdaterade via 
pakethanteringssystemet, som fungerar som ett steroidpumpat Windows 
Update, men för varenda litet spel, kodbibliotek, komprimeringsverktyg 
och fildelningsprogram.

Debians och Ubuntus pakethanteringssystem heter apt, och man kan använda 
till exempel textbaserade aptitude eller apt-get eller grafiska 
Synaptic eller KPackage för att kommunicera med systemet.

Det här är en av de saker som kan tyckas krångliga, men som egentligen 
bara är annorlunda och som är säkrare, håller datorn renare i längden 
och gör livet allmänt lättare att leva. Som sagt: man slipper leta runt 
på nätet; allt görs via ett gränssnitt. Man söker efter program med 
enhetliga beskrivningar och installerar, uppdaterar och avinstallerar 
dem via ett och samma tillförlitliga gränssnitt.

> Och så nämns namnet UBUNTU -
> och något slags hopp infinner sig när jag läser om UBUNTU (jag gillar
> namnet - som någon slags besvärjelse). Men,men,men - en enda utgåva
> -6 månader gammal - känns för mig lite som ett för tidigt fött barn
> -ett ej fullgånget foster men fullt av liv ändå.

Ubuntu är nytt, men baserat på Debian, som får anses rättså anrikt. Se 
det som en anpassning av en beprövad produkt för en specifik marknad, 
snarare än som ett helt nytt experiment.

> Så jag beställde 
> några gratisCD - och jag får se hur jag ska göra då de ramlar ned i
> brevlådan med bara engelsk text. Jag har sett screenshots och de
> skrämmer ej, men problem, när de uppstår, vem hjälper mig, några
> svenska användare har jag inte sett röken av. Och att prata med
> engelsk expertis om såna här delikata saker - det är inget jag ser
> fram emot...

Ubuntu och Debian är, åtminstone i dagsläget, ganska lika varandra, i 
och med att den förstnämnda är baserad på den sistnämnda, vilket gör 
att Debiananvändare ofta har de tekniska förutsättningarna för att 
kunna hjälpa även Ubunduanvändare. Vidare ligger projekten nära 
varandra filosofiskt, och korsbefruktningen mellan dem är stor, vilket 
tycks göra att de flesta Debiananvändare är vänligt inställda även mot 
Ubuntuanvändare.

Därför vågar jag säga att man nog, mot bakgrund av avsaknaden av svenska 
Ubuntuforum, kan komma undan med att ställa Ubuntufrågor här. Var bara 
noga med att påpeka vad det är du använder.

Svenska Linuxföreningen har (ännu) inget särskilt forum för Ubuntu, men 
det finns ett forum för distributioner som inte har ett eget forum:

http://se.linux.org/kommunikation/forum/forumdist/ovriga

samt en distributionsneutral e-postlista för nybörjare:

http://mail.se.linux.org/cgi-bin/mailman/listinfo/selinux-nyborjare

och en IRC-kanal för snabb hjälp "över disk" som Torbjörn redan tipsat 
om:

http://se.linux.org/kommunikation/chat/

> Under några veckor har jag valsat runt på nätet bland ovan nämnda
> programmtyper och jag tycker, subjektivt, att danskar, norrmän och
> finnar här uppe i Skandinavien håller sig framför oss svenskar i
> flera avseenden bla i ett mycket viktigt ÖVERSÄTTNING TILL
> MODERSMÅLET. Om inte detta sker tillsammans med en PEDAGOGISK MANUAL
> så blir det onödigt trögt att föra ut bra program till en "vanlig
> PC-svensk". Men den store jätten kanske ler förnöjt...

Jag kan inte annat än hålla med. Många erfarna användare ser inte 
engelska som ett hinder, men för många nybörjare är det en 
komplicerande faktor. Givetvis kan man inte kräva av folk att de ska 
utföra frivilligt arbete, men för dem av oss som ser frälsning av 
användare som något viktigt är dokumentation på modersmålet värt att 
prioritera.

Det hjälper till att göra fri programvara till det bästa alternativet 
inte bara för privatpersoner och företag, utan även för det offentliga, 
vilket innebär färre skattekronor till amerikanska jätteföretag samt 
myndigheter med ett intresse av att använda format och 
kommunikationsmedel som alla kan använda.

Känner man att man vill bidra till detta arbete kan jag rekommendera att 
man går med i Svenska Linuxföreningens dokumentationsgrupp:

http://se.linux.org/arbetsgrupper/dokumentation

Vi behöver många fler frivilliga. Många tror att man måste kunna 
programmera för att hjälpa till med fri programvara; här är ett exempel 
på att så inte är fallet. Arbetet är inte svårt, och vi hjälps åt att 
täta varandras eventuella kunskapsluckor med den djupa insiktens 
fogmassa.

> Så en fråga till sist. Så här står det på UBUNTUS hemsida :"The live
> CD allows you to try Ubuntu without changing your computer at all".
> Betyder det att man kan ha kvar sitt gamla OS med alla program och
> köra Ubuntu med sina program på CD- skivan? Paralellkörning alltså...

Ja, det stämmer. Live-skivor rör inte hårddisken. Att spara filer blir 
därför lite knepigt utan att använda USB-minnen eller disketter, och 
det går inte att installera program utöver dem som finns på 
live-skivan, men det ger en god uppfattning om hur systemet fungerar, 
även om det kan gå lite långsammare beroende på CD-läsarens hastighet.

-- 
Alex Nordstrom
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.Reply to: