[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Undring...lör 2005-02-26 klockan 11:30 +0100 skrev Roland Lilja:
> Ja, efter att ha läst en del på WINE-sidan så förstår jag nu att det inte  
> är så där enkelt utan vidare...
>   Jag förstår nu att WINE inte är färdigt än för såna noviser som jag...
> Roland

Om man installerar wine som ett debianpaket skall det inte vara några
problem i och för sig, däremot är det långt ifrån alla program som
fungerar felfritt under wine.

-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: