[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT?] FildelningMikael Bergman wrote:

Det intressantaste alternativer (förutom OpenAFS som nämndes i ett annat
mail) men varför blir routingen svår?
SMB och därmed även Samba använder broadcast för att fråga och annonsera resurser. Du kan bara göra "browse" på ett och samma nätsegment utan hjälp av andra servrar, t ex Wins-servrar. Du kan konfigurera en Samba som gateway som vidareförmedlar broadcastfrågor från ett nät till ett annat, du kan även tvinga (äldre) windows-burkar att inte göra broadcast utan gå direkt på en ip, men som sagt båda dessa är lite knöliga.--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.seöra

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: