[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [selinux-aktiva] Stockholmare, sugen på fika på måndag?On Mon, Feb 14, 2005 at 11:20:55 +0100, Marcus Rejås wrote:
> Vad sägs om nu på torsdag klockan 17:00?
> 
> Art i Gamla Stan har föreslagits.

Flera har visat intresse så detta blir av denna gång.

Inget annat än Café Art i Gamla Stan har föreslagits så vi kör på det.
Jag vet själv inte riktigt var det ligger men efter att ha googlat lite
har jag kommit fram till att det _nog_ ligger på Västerlånggatan 60.
Alexander, eller någon med lokalkännedom kanske kan bekräfta eller
dementera.

Tack ni som visat intresse och Välkomna! Välkomna är naturligtvis även
ni som ännu inte visat intresse. Det ser ut nu som om vi blir 7-8
stycken.

  /Marcus

-- 
Marcus Rejås
Svenska Linuxföreningen
http://se.linux.org/

Attachment: pgps4Sjjyxana.pgp
Description: PGP signature


Reply to: