[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem med imap och maildirLasse said:
> Jag kör courier-imap-ssl+courier-imap +postfix och har problem med att
> nya mail inte dyker upp i inkorgen.
> någon som vet något om detta fenomen.


Mer information skulle inte skada. Accepteras mailen av din server t.ex.?
Vart säger loggarna att mailen tar vägen? (/var/log/mail.log)
Hamnar de kanske i /var/mail/* ?

Har du t.ex. satt

home_mailbox = Maildir/
mailbox_command = /usr/bin/maildrop

i /etc/postfix/main.cf ?


/Stefan

Reply to: