[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [selinux-aktiva] Stockholmare, sugen på fika på måndag?On Tue, Feb 15, 2005 at 06:38:09 +0100, Marcus Rejås wrote:
> On Mon, Feb 14, 2005 at 11:20:55 +0100, Marcus Rejås wrote:
> > Vad sägs om nu på torsdag klockan 17:00?
> > 
> > Art i Gamla Stan har föreslagits.
> 
> Flera har visat intresse så detta blir av denna gång.

Dessvärre har jag själv blivit sjuk. 40 grader igår, 39 idag :-(.

Det är dock så pass många som visat intresse så det naturligtvis
alldeles utmärkt att köra utan mig.

Jag är ledsen för detta och hoppas att ni får det trevligt. Ta gärna
kort så vi får se hur det såg ut.

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås      cellular: +46 70 266 7985       ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus@rejas.se       ((_/)o o(\_))
Måbärsvägen 16     web:   http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
s-761 63 Norrtälje   gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc  \_/ 

Attachment: pgpcK1kUHTbvY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: