[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apache2, suexec och mod_includeHejsan,

jag har ett problem med apache2, suexec och mod_include i kombination.
Problemet består i att när suexec är påslaget fungerar inte #exec.

Exempel på krånglande SSI-kod:

<!--#exec cmd="/bin/ls" -->

SSI har jag aktiverat i enlighet med dokumentationen för Apache2 genom
att lägga till "Includes" under Options för den berörda katalogen. Jag
tror inte min konfiguration är fel i sig eftersom det fungerar om jag
kommenterar ut "SuexecUserGroup".

suEXEC ansåg jag vettigt eftersom jag vill kunna separera användares
cgi-script rättighetsmässigt. 

Google har hittills inte gett mig några vettiga svar. Någon som har
liknande erfarenhet? Just nu lutar jag åt att försöka övertyga
användarna att använda PHP i stället för SSI (och är suEXEC tyvärr ändå
satt ur spel) och i värsta fall överge suexec.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| COMPASS [for the CDC-6000 series] is the sort of assembler one expects from
| a corporation whose president codes in octal.
| -- J.N. Gray
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: