[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysqladminPrelink har jag installerat... tydligen.
Efter att ha kört "prelink -avmR" verkar felet vara avhjälpt.

/Linus

kringla wrote:
Jag får också liknande meddelanden, detta:
/usr/bin/mysqlcheck: Symbol `sql_protocol_typelib' has different size in shared object, consider re-linking

Har du prelink installerat?On Mon, 07 Feb 2005 09:13:08 +0100
Linus Malmgren <linus@malmgren.nu> wrote:


Hej!
Cron brukar dagligen skicka ut detta till mig.

---
/etc/cron.daily/logrotate:
/usr/bin/mysqladmin: Symbol `sql_protocol_typelib' has different size in shared object, consider re-linking
/etc/cron.daily/mysql-server:
mysqladmin: Symbol `sql_protocol_typelib' has different size in shared object, consider re-linking
---

Jag är intresserad av två saker. Varför blir det så här? Är det länkningen efter kompileringen som har gått galet? Hur fixar jag det?

/Linus


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: