[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysqladminJag får också liknande meddelanden, detta:
/usr/bin/mysqlcheck: Symbol `sql_protocol_typelib' has different size in shared object, consider re-linking

Har du prelink installerat?On Mon, 07 Feb 2005 09:13:08 +0100
Linus Malmgren <linus@malmgren.nu> wrote:

> Hej!
> Cron brukar dagligen skicka ut detta till mig.
> 
> ---
> /etc/cron.daily/logrotate:
> /usr/bin/mysqladmin: Symbol `sql_protocol_typelib' has different size in 
> shared object, consider re-linking
> /etc/cron.daily/mysql-server:
> mysqladmin: Symbol `sql_protocol_typelib' has different size in shared 
> object, consider re-linking
> ---
> 
> Jag är intresserad av två saker. Varför blir det så här? Är det 
> länkningen efter kompileringen som har gått galet? Hur fixar jag det?
> 
> /Linus
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: