[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mysqladminHej!
Cron brukar dagligen skicka ut detta till mig.

---
/etc/cron.daily/logrotate:
/usr/bin/mysqladmin: Symbol `sql_protocol_typelib' has different size in shared object, consider re-linking
/etc/cron.daily/mysql-server:
mysqladmin: Symbol `sql_protocol_typelib' has different size in shared object, consider re-linking
---

Jag är intresserad av två saker. Varför blir det så här? Är det länkningen efter kompileringen som har gått galet? Hur fixar jag det?

/LinusReply to: