[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

paketuppdateringar + tripwireJag uppdaterar dagligen mina paket med apt-get.
Om jag har tripwire installerat kommer väl uppdateringarnas
förändringar i filsystemet att rapporteras av tripwire?

Finns det någon smidig lösning på detta?
Jag vill ju helst att tripwire bara visar mig de förändringar 
som kan anses viktiga ur säkerhetssynpunkt.

Till exempel hemkataloger som dagligen förändras, går de att
skippa med tripwire, typ --purge=/home ?Reply to: