[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mappa till rätt enhetsnamn



Ivar Alm:
> Mountas den mha fstab?

Jag sade åt hald att köra ett skript som uppdaterar fstab automatiskt.

> I så fall sätt option 'sync' så skrivs data direkt utan att buffras.

Ja, jag tänkte också så, men det fungerade inte. Inte med FAT i alla
fall. Om det vore så enkelt skulle nog supermount inte finnas.

-- 
Pelle



Reply to: