[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mappa till rätt enhetsnamnOn Sun, 2004-08-22 at 00:52, Samuel Blomqvist wrote:
> David Röhr wrote:
> > On Sat, 21 Aug 2004 [23:17],
> >   Ivar Alm (octo@acc.umu.se) wrote:
> > 
> > 
> >>Fundering.
> >>Vad är det som avgör till vilket enhetsnamn en enhet mappas? Jag
> >>upptäckte problemet när jag pluggade in min nya mp3-spelare i usb'n.
> >>Den förra mp3-spelaren hamnade som /dev/sda1. Den nya hamnar dock på
> >>/dev/sdb1. Varför skiljer det?
> >>Ska jag behöva testa alla /dev/sdXx varje gång jag pluggar in nån ny
> >>maskinvara, eller kan jag på nåt sätt "tvinga" den att alla usb-enheter
> >>ska bli /dev/sdax så länge det inte är nån ytterligare enhet redan
> >>inpluggad?
> > 
> > 
> > Det beror på helt om du redan har en sda, och troligen vilken usb-port
> > du använder dig av. Intressant att den blir sdX istället för hdX.
> > scsi-emulering med spelaren?
> 
> Jag trodde att alla USB-prylar som använde usb-storage blev SCSI-enheter...
> 
usb-storage som används för usb-minnen och sånt ligger under scsi.

> jo men det fungerar ju inte om du vill kunna byta mellan flera saker som
> du vill ska monteras på samma punkt. När man ansluter flera "storage"
> enheter efter varandra får de namnen /dev/sda sdb sdc ... osv. det har
> inte med USB-porten att göra utan mer med enhetens serienummer att göra
> och de namnges sekventiellt i den ordning de ansluts men en enhet
> behåller namnet om den tas bort och sedan ansluts igen.
> 
Okej...
Saken är den att jag hade en mp3-spelare som gick sönder. Nu har jag en
ny som då hamnade som sdb1 istället för den gamla som hamnade som sda1.
Då den gamla inte finns kvar så vore det bra om jag kunde fortsätta köra
med den här spelaren som sda1. Var kan jag "resetta" den här
numreringen? Vill inte starta om datorn...

> berätta gärna hur du löser det hela... jag har själv hafft funderingar
> kring detta men hittills inte gjort något åt det... (min dator startar
> bara om typ en gång i månaden så då kan jag roa mig med att ansluta alla
> usb-storage enheter i samma ordning som förra gången.)
> 
Får väl ta och gräva vidare.
en lsmod ger följande (något saxad):
galaxy:/etc/init.d# lsmod
Module         Size Used by  Not tainted
usb-storage      25392  1
usb-ohci        19240  0 (unused)
usbcore        62412  1 [hid usbmouse usb-storage usb-ohci]
sd_mod         11180  2 (autoclean)
scsi_mod        56596  3 [usb-storage sd_mod]

Jag kör också hotplug, men har nog aldrig fattat vad den egentligen gör.
Om den bara ser till att säga till usbcore att det har tillkommit en
enhet? Därefter så mountar jag manuellt min spelare. Har lagt till den i
fstab.

Tänkte försöka titta närmare på hotplug så att jag kan automounta
mp3-spelaren när den pluggas in, och också umounta när den tas ur.

Blir till att ta till sin vän google igen.

//IvarReply to: