[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem med Python distutils efter dist-upgrade till sargeOn Thu, 19 Aug 2004 13:20:18 +0200 (CEST), Michael Olberg
<olberg@oso.chalmers.se> wrote:
...
> som förväntat. I alla fall får jag det på en woody installation och en
> sarge, där jag installerade från scratch. Men på en annan burk där jag
> körde en dist-upgrade från woody till sarge får jag istället:
> 
> -------------------
> running build
> running build_ext
> Traceback (most recent call last):
>  File "setup.py", line 8, in ?
>   ext_modules = [module1])
>  File "/usr/lib/python2.3/distutils/core.py", line 149, in setup
>   dist.run_commands()
>  File "/usr/lib/python2.3/distutils/dist.py", line 907, in run_commands
>   self.run_command(cmd)
>  File "/usr/lib/python2.3/distutils/dist.py", line 927, in run_command
>   cmd_obj.run()
>  File "/usr/lib/python2.3/distutils/command/build.py", line 107, in run
>   self.run_command(cmd_name)
>  File "/usr/lib/python2.3/distutils/cmd.py", line 333, in run_command
>   self.distribution.run_command(command)
>  File "/usr/lib/python2.3/distutils/dist.py", line 927, in run_command
>   cmd_obj.run()
>  File "/usr/lib/python2.3/distutils/command/build_ext.py", line 244, in
> run
>   customize_compiler(self.compiler)
>  File "/usr/lib/python2.3/distutils/sysconfig.py", line 163, in
> customize_compiler
>   cpp = cc + " -E"      # not always
> TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 'str'
> ----------------
> 
> så på något sätt hittar inte Python konfigurationen för C kompilatorn.
> Både gcc-2.95 och gcc-3.3 är installerade.
> 
> Finns det någon som känner till detta?

Det enda jag kan tänka mig är att din
/usr/lib/python2.3/config/Makefile är på något vis kaputt. Jag förstår
inte varför det skulle göra någon skillnad mellan en ny installation
av sarge eller en dist-uppgradering eftersom python2.3 inte ens finns
i woody.

Testa att installera om python2.3-dev? Eller kolla i
/usr/lib/python2.3/config/Makefile och se vad CC-variabeln är satt
till.


/MartinReply to: