[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tips på bra FTP-server till debian med stöd för LDAP.> Det jag nu letar efter är en bra FTP-server som har stöd LDAP eller på
> annat sätt kan få behörighets info från en Windows 2003 server som är
> domänkontrollant och jag vill ha att alla system ska få sin info från den
> servern.

proftpd (och säkert de flesta andra FTP-servrarna i Debian) använder sig av 
PAM. Jag är inte så hemma på LDAP, men libpam-ldap finns. Annars kan säkert 
någon del av Samba användas för att kommunicera med domänkontrollanten.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: