[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problem med Python distutils efter dist-upgrade till sargeHej,

Skapar man en fil (setup.py) enligt python distutils dokumentationen:

-----------------
from distutils.core import setup, Extension

module1 = Extension('demo', sources = ['demo.c'])

setup (name = 'PackageName',
    version = '1.0',
    description = 'This is a demo package',
    ext_modules = [module1])
-----------------

utan att bry sig om att skapa filen 'demo.c' och kör sedan

	python setup.py build

så får man

-------------------
running build
running build_ext
building 'demo' extension
error: file 'demo.c' does not exist
-------------------

som förväntat. I alla fall får jag det på en woody installation och en
sarge, där jag installerade från scratch. Men på en annan burk där jag
körde en dist-upgrade från woody till sarge får jag istället:

-------------------
running build
running build_ext
Traceback (most recent call last):
 File "setup.py", line 8, in ?
  ext_modules = [module1])
 File "/usr/lib/python2.3/distutils/core.py", line 149, in setup
  dist.run_commands()
 File "/usr/lib/python2.3/distutils/dist.py", line 907, in run_commands
  self.run_command(cmd)
 File "/usr/lib/python2.3/distutils/dist.py", line 927, in run_command
  cmd_obj.run()
 File "/usr/lib/python2.3/distutils/command/build.py", line 107, in run
  self.run_command(cmd_name)
 File "/usr/lib/python2.3/distutils/cmd.py", line 333, in run_command
  self.distribution.run_command(command)
 File "/usr/lib/python2.3/distutils/dist.py", line 927, in run_command
  cmd_obj.run()
 File "/usr/lib/python2.3/distutils/command/build_ext.py", line 244, in
run
  customize_compiler(self.compiler)
 File "/usr/lib/python2.3/distutils/sysconfig.py", line 163, in
customize_compiler
  cpp = cc + " -E"      # not always
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 'str'
----------------

så på något sätt hittar inte Python konfigurationen för C kompilatorn.
Både gcc-2.95 och gcc-3.3 är installerade.

Finns det någon som känner till detta?

/Michael

---------------------------------------------------------------------------
Michael Olberg      | e-mail: olberg@oso.chalmers.se
Onsala Space Observatory | tel: +46-31-7725507 (work) +46-300-10778 (home)
S-43992 Onsala, SWEDEN  | fax: +46-31-7725590
-------------------- This quote left blank intentionally ------------------Reply to: