[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tips på bra FTP-server till debian med stöd för LDAP.Christoffer Sawicki:
> > Det jag nu letar efter är en bra FTP-server som har stöd LDAP eller på
> > annat sätt kan få behörighets info från en Windows 2003 server som är
> > domänkontrollant och jag vill ha att alla system ska få sin info från den
> > servern.
> 
> proftpd (och säkert de flesta andra FTP-servrarna i Debian) använder sig av 
> PAM. Jag är inte så hemma på LDAP, men libpam-ldap finns. Annars kan säkert 
> någon del av Samba användas för att kommunicera med domänkontrollanten.

För att autentisera mot Windows-domäner kan man använda libpam-krb5
eftersom nyare Windowsversioner använder Kerberos. LDAP används bara
som kontodatabas, vilket naturligtvis också kan vara användbart, då
kan man använda libnss-ldap. Det finns också ett paket som heter
winbind som är en del av Samba, jag har inte testat det men det verkar
som att man kan använda det också. Till sist finns ett paket som heter
libsmb-pass som använder traditionell SMB-autentisering (ifall man
inte får Kerberos att funka eller kör NT).

-- 
PelleReply to: