[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnuPGOn Fri, 13 Aug 2004, Samuel Blomqvist wrote:

> > Med hjälp av den publika nyckeln kan man verifiera eventuella
> > signaturer. För att kontrollera den publika nyckeln så hanterar man
> > ett fingeravtryck på den, och det ser ut sådär. Syftet med att bara
> > publicera ett fingeravtryck ser jag inte någon fördel med. Man brukar
> > använda fingeravtrycket för att intyga att den publika nyckeln tillhör
> > rätt person vid eventuellt nyckelutbyte.
> 
> Fast om man har mer än en nyckel kan det ju också vara bra att tala om
> vilken nyckel man använder... om någon vill leta upp ens publika nyckel
> för att skicka något krypterat till dig...  eller för att verifiera en
> signatur.

Då är väl en länk direkt till nyckeln mycket bättre?

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956
                `-> http://www.gnuheter.com/Reply to: