[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnuPGPatrik Nordlund:

> Jag ser att flera av er här på listan har ert "fingerprint" (10st
> fyrställiga teckengrupper) med i mailfoten... Vad har det för syfte?

Har du fingeravtrycket kan du enkelt hämta nyckeln (gpg --recv-keys)
och därmed kommunicera krypterat med personen, ifall du skulle önska
det.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Reply to: