[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnuPGOn Fri, 13 Aug 2004, Patrik Nordlund wrote:

> Jag har sökt (lite) men inte funnit.
> 
> Jag ser att flera av er här på listan har ert "fingerprint" (10st 
> fyrställiga teckengrupper) med i mailfoten... Vad har det för syfte? Det 
> är väl den publika nyckeln som mottagaren skall ha, för att kunna avgöra 
> om ett meddelande har signerats av den rätte.

Med hjälp av den publika nyckeln kan man verifiera eventuella
signaturer. För att kontrollera den publika nyckeln så hanterar man
ett fingeravtryck på den, och det ser ut sådär. Syftet med att bara
publicera ett fingeravtryck ser jag inte någon fördel med. Man brukar
använda fingeravtrycket för att intyga att den publika nyckeln tillhör
rätt person vid eventuellt nyckelutbyte.

-- 
patrik_wallstrom->foodfight->pawal@blipp.com->+46-733173956
                `-> http://www.gnuheter.com/Reply to: