[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GnuPGJag har sökt (lite) men inte funnit.

Jag ser att flera av er här på listan har ert "fingerprint" (10st fyrställiga teckengrupper) med i mailfoten... Vad har det för syfte? Det är väl den publika nyckeln som mottagaren skall ha, för att kunna avgöra om ett meddelande har signerats av den rätte.

--
Patrik
Reply to: