[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnuPG
Patrik Wallstrom wrote:
> On Fri, 13 Aug 2004, Patrik Nordlund wrote:
> 
> 
>>Jag har sökt (lite) men inte funnit.
>>
>>Jag ser att flera av er här på listan har ert "fingerprint" (10st 
>>fyrställiga teckengrupper) med i mailfoten... Vad har det för syfte? Det 
>>är väl den publika nyckeln som mottagaren skall ha, för att kunna avgöra 
>>om ett meddelande har signerats av den rätte.
> 
> 
> Med hjälp av den publika nyckeln kan man verifiera eventuella
> signaturer. För att kontrollera den publika nyckeln så hanterar man
> ett fingeravtryck på den, och det ser ut sådär. Syftet med att bara
> publicera ett fingeravtryck ser jag inte någon fördel med. Man brukar
> använda fingeravtrycket för att intyga att den publika nyckeln tillhör
> rätt person vid eventuellt nyckelutbyte.
> 


Fast om man har mer än en nyckel kan det ju också vara bra att tala om
vilken nyckel man använder... om någon vill leta upp ens publika nyckel
för att skicka något krypterat till dig...  eller för att verifiera en
signatur.

/Samuel


-- 
Free computer support at
http://www.suggestafix.comReply to: