[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Decimalkomma eller punkt?torsdag 24 juni 2004 11:58 skrev Per Olofsson:

> Nej, programmet väljer normalt inte tangentbordslayout, det är X som
> sköter det. Här har locales alltså ingen betydelse. Man kan mappa om

Iofs, men kommat på numeriska delen ger KP_separator, som programmen kan göra 
till , eller . beroende på locale

/Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: