[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med att rippa cd-skivorÄr det någon här som lyckas rippa skivor utan problem i sid med kernel
2.6?
Jag känner till bug #246861, men även cdda2wav har börjat krångla nu.

Ska jag behöva använda ide-scsi?

/MattiasReply to: