[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Decimalkomma eller punkt?Ivar Alm wrote:
Var sker justering för vilket tecken som egentligen ges av
"kommatecknet" på numeriska tangentbordet? De program man använder är
oftast engelskspråkiga och förväntar sig decimaplunkt. Just nu genererar
"kommatangenten" just ett kommatecken. Jag skulle vilja att det gav en
punkt.
Måste jag mappa om tgb't, eller finns det nån inställning typ locale som
sköter sånt?

Ändra locale till ett passande format innan du startar programmet. Om programmet är välskrivet ska det ta hänsyn till vald locale.Reply to: