[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Decimalkomma eller punkt?On Thu, Jun 24, 2004 at 09:23 +0200, Martin Wickman wrote:
> >Måste jag mappa om tgb't, eller finns det nån inställning typ locale som
> >sköter sånt? 
> 
> Ändra locale till ett passande format innan du startar programmet. Om 
> programmet är välskrivet ska det ta hänsyn till vald locale.

Nej, programmet väljer normalt inte tangentbordslayout, det är X som
sköter det. Här har locales alltså ingen betydelse. Man kan mappa om
tangenter med xmodmap, såvida man inte kör Gnome 2.6. Men kör man
Gnome eller KDE så finns det väl någon slags ikon i något hörn som man
kan byta tangentbordslayout tillfälligt med.

-- 
PelleReply to: