[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Decimalkomma eller punkt?On Thu, Jun 24, 2004 at 12:17 +0200, Ivar Alm wrote:
> Så xmodmap låter väl närmast... Men hur fungerar det då i console?

Kärnan håller reda på tangentbordslayouten. Man kan ladda in nya
värden med loadkeys. Exempelvis laddar "loadkeys se-latin1" en svensk
tangentbordslayout.

-- 
PelleReply to: