[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Decimalkomma eller punkt?On Thu, 2004-06-24 at 11:58, Per Olofsson wrote:
> On Thu, Jun 24, 2004 at 09:23 +0200, Martin Wickman wrote:
> > >Måste jag mappa om tgb't, eller finns det nån inställning typ locale som
> > >sköter sånt? 
> > 
> > Ändra locale till ett passande format innan du startar programmet. Om 
> > programmet är välskrivet ska det ta hänsyn till vald locale.
> 
> Nej, programmet väljer normalt inte tangentbordslayout, det är X som
> sköter det. Här har locales alltså ingen betydelse. Man kan mappa om
> tangenter med xmodmap, såvida man inte kör Gnome 2.6. Men kör man
> Gnome eller KDE så finns det väl någon slags ikon i något hörn som man
> kan byta tangentbordslayout tillfälligt med.

Jag kör KDE 3. Tanken är väl inte att ha en tillfällig keymap. Normal
använder jag decimalpunkt, framförallt när jag just använder keypaden.
Vill jag ha ett komma kan jag ju använda den tangenten.
Så xmodmap låter väl närmast... Men hur fungerar det då i console?
//IReply to: