[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ljud på Sarge 2.6.6/bärbarHar problem att få igång ljudet ordentligt på en HP nx7000 med Sarge
och kernel 2.6.6.

Ljudet är utmärkt om man exempelvis spelar upp en mp3:a via Mozilla
men samma mp3 via Rhythmbox 0.8.4 ger felmeddelandet: OSS-enheten
"/dev/dsp" anv. Har gjort /dev/dsp* skriv och läsbar för världen.

Kör jag programmet sndconfig får jag felmeddelandet FEL: Inga
ljudmoduler funna. You dont seem to be running a kernel with modular
sound enabled. (soundcore.o was not found in the module search
path).  To use sndconfig, you must be running a kernel with
modular   sound, such as the kernel images shipped with Debian Linux
or a 2.2 or greater kernel.

Ljud fungerade som det skulle med 2.4.*-kernels.

lsmod ger bland andra dessa moduler:
Module         Size Used by
snd_intel8x0m     19492 0
uhci_hcd        31632 0
intel_mch_agp     10576 0
intel_agp       18556 1
ehci_hcd        29988 0
i2c_sensor       2880 0
i2c_core        23556 1 i2c_sensor
snd_i2c         5920 0
snd_seq_oss      34560 0
snd_seq_midi_event   7680 1 snd_seq_oss
snd_seq        53648 4 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_intel8x0      34952 3
snd_ac97_codec     65188 2 snd_intel8x0m,snd_intel8x0
snd_pcm_oss      54436 1
snd_mixer_oss     20096 2 snd_pcm_oss
snd_pcm        98148 3 snd_intel8x0m,snd_intel8x0,snd_pcm_oss
snd_timer       25380 2 snd_seq,snd_pcm
snd_page_alloc     11460 3 snd_intel8x0m,snd_intel8x0,snd_pcm
gameport        4704 1 snd_intel8x0
snd_mpu401_uart     7968 1 snd_intel8x0
snd_rawmidi      24704 1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device     8200 3 snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi
snd          54692 16
snd_intel8x0m,snd_i2c,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event,snd_seq,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
soundcore       10336 3 snd

När det gäller Alsa så finns detta installerat:

aw@anders:~$ dpkg --get-selections | grep alsa
alsa-base                    install
alsa-utils                   install
balsa                      install
gstreamer-alsa                 install
opengroupware.org-xml-icalsaxdriver       installHar

--
Hälsningar,
- --
~ .''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
~ : :' : 013 - 474 1939 (tom 2/7, sedan 013-35 29 50) 0735-022300 (tom
? sedan 0709 - 565 160)
~ `. `' http://www.kreawit.se
~  `-- http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: