[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SV: Howto mailserver-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Glenn Bjurestrand wrote:

| Postfix verkar mycket lättare att konfigurera, men det måste vara
| en orsak till varför Debian väljer Exim? Och om man väljer Postfix
| måste man då avinstallera Exim?


Postfix gick jag över till när det blev allt för komplext att
konfigurera Sendmail, som var min gamla favorit. Exim har fungerat bra
för mig på servrar där jag inte behövt göra några speciella krumbukter
i konfigureringen (så jag vet inte heller om den är svår att hantera
med exempelvis flera domäner på samma server). Så ja, det finns säkert
skäl som talar för Exim.

När det gäller skiften mellan mailservrar så går det automagiskt med
hjälp av apt-get. Den nya installeras och den gamla avinstalleras utan
att någon annan programvara protesterar pga beroenden.  I princip alla
programpaket har ett beroende av mailservern för att skicka
felmeddelanden till root, så det är en befrielse med Debians multipla
beroenden om man jämför med andra distributioner där det är ett litet
företag att byta mailserver.


- --
Hälsningar,
- - --
~  .''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
~ : :' : 013 - 474 1939 (tom 2/7, sedan 013-35 29 50) 0735-022300 (tom
? sedan 0709 - 565 160)
~ `. `'  http://www.kreawit.se
~   `--  http://www.rfa.se
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFAzwi0t/XLiwo6j40RApvyAKCQpzKpJvbrYO2f0mj7gdD/E0++ZACfZduz
Wmo0R3DlojRacrge1VA+8jQ=
=K8ej
-----END PGP SIGNATURE-----

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: