[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telias strypning av port 25joakim wrote:

Det är inte så dumt, men har man syskon och en far som oxå använder
samma isp och behöver kunna skicka mail via TittUt blir det svårt med
ssh tunnlar... :-(

Joakim
Såvida du inte ämnar att driva en egen SMTP-server på din Telia-anslutning går det utmärkt att använda Telias SMTP för utgående e-post: smtprelay1.telia.com:25. Den relay:ar mail för alla domäner, och inte bara Telias. Mer informations finns på telia.se[1].

[1] http://www.telia.se/pw/privat/link.do?channelId=-77040&pageTypeId=1238057537&OID=1537015388&type=EDITORIAL

--
Emil Stenqvist <emil@evolve.se>
      "Soft thinking, not hard working"
            -- Maharishi Mahesh Yogi

begin:vcard
fn:Emil Stenqvist
n:Stenqvist;Emil
org:VBU;Natural Sciences
adr:;;;Ludvika;;;Sweden
email;internet:emil@evolve.se
title:Student
tel;home:0240-161 25
tel;cell:0737-636 791
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.emilstenqvist.org/
version:2.1
end:vcard

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: